โต๊ะอาหาร 8 ที่นั่ง ไวท์ สเตฟาน

44,000 ฿

รายละเอียด

โต๊ะในรูป 2 เมตร เก้าอี้สเตฟาน 8 ตัว ราคา 44,000

ขนาด 240*120*75 cm ราคา 55,000

ขนาด 200*100*75 cm ราคา 28,000

ขนาด 180*100*75  cm ราคา 21,000

เก้าอี้สเตฟาน 2,290

โต๊ะอาหาร1.8 mเก้าอี้ 6 ที่นั่ง 32,990

โต๊ะอาหาร 2 m  เก้าอี้ 8 ที่นั่ง 44,000

โต๊ะอาหาร 2.4 m เก้าอี้ 10 ที่นั่ง 74,000