วัตถุดิบโซฟา และเทคนิคการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตโซฟาและเตียง

โครงสร้างโซฟาและไม้ที่ใช้ในการผลิต

ฟองน้ำที่ใช้ในการผลิตโซฟา

โครงสร้างกล่องเตียงและทดสอบกล่องเตียง

การพับจีบ โซฟา Chesterfield หรูหรา Divano Studio