โซฟา ชุดจิ๊กซอ

รายละเอียด

โซฟารูปแบบ ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ที่จะนำมาต่อตามต้องการ

1 โซฟาตัวเบด 1 ที่นั่ง หนังเทียม 13,000 หนังแท้ 26,000

2,3 โซฟา 1 ที่นั่ง มีแขน  หนังเทียม 8,200  หนังแท้ 15,400

4 โซฟา 2 ที่นั่ง มีแขน หนังเทียม  14,700   หนังแท้ 29,000

5 โซฟา 1 ที่นั่ง ไม่มีแขน หนังเทียม 3,200   หนังแท้   7,000

6 โซฟา 2 ที่่นั่งไม่มีแขน หนังเทียม  13,200 หนังแท้ 25,700

7 สตูล์                                หนังเทียม 7,300  หนังแท้  13,600

8 โซฟา 1 ที่นั่ง                   หนังเทียม   9,500   หนังแท้   18,500

9 โซฟา 2 ที่นั่ง                    หนังเทียม  14,900  หนังแท้  24,900