วัตถุดิบที่ใช้การผลิตโซฟา Divano Studio

โครงสร้างไม้ ที่ทำโซฟา

ฟองน้ำที่ใข้

หนังวัว

คู่หนังเทียม สำหรับ หนังแท้

เทคนิคการพับจีบ โซฟากระดุมพับจีบ

ทดสอบเก้าอี้

ทดสอบโครงสร้างเตียง