โต๊ะอาหารหินกลม 8 ที่นั่ง

55,404 ฿

รายละเอียด

โต๊ะอาหารกลมชนาด 1.3 m 21,000

โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.5 m 23,000

โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.8 m 40,000

โต๊ะอาหารกลมขนาด 2.0 m 55,000

เก้าอี้สเตฟาน 2,290

โต๊ะอาหาร 1.8 m เก้าอี้8ตัว  55,404

โต๊ะอาหาร 2 m เก้าอี้ 10 ตัว 74,000

โต๊ะอาหาร 1.5 m เก้าอี้ 6 ตัว  34,900

โต๊ะอาหาร 1.3 m เก้าอี้ 6 ตัว  32,990