โซฟาวินเทจ แคทธารีน

รายละเอียด

โซฟาวินเทจ แคทธารีน

ขนาด 3ที่นั่ง: 237*100*100 cm.

ขนาด 1ที่นั่ง : 118*100*100 cm.

3 ที่นั่ง PVC   18.000

ผ้า       21,000

หนังแท้ 34,000

1 ที่นั่งPVC  10,990

ผ้า      11,990

หนังแท้ 18,000