Sale!

โซฟาผ้าสวยๆ เอมม่า

47,990 ฿ 34,990 ฿

รายละเอียด

โซฟาผ้าสวยๆ เอมม่า
โซฟาผ้า เอมม่าเป็นโซฟาตัวแอลขนาดใหญ่ ที่ใช้ผ้าหนาอย่างดี ฟองน้ำHigh Density ที่เวลานั่งจะนุ่มในแนวสัมผัสและแน่นรู้สึกมีสปริง เราออกแบบและเทคนิคการผลิตเหมือนโซฟาประเทศทางตะวันตก ที่จะทำให้โซฟาผ้ามีลักษณะฟูนุ่ม นั่งรับหลัง และรุ้สึก น่านั่งพักพ่อน
โซฟาผ้าสวยๆ เอมม่า ถุกออกแบบตามหลัก Human Dimension และผลิตตามหลักวิศวกรรม ในรูปแบบ อุตสาหกรรม
ทำให้เชื่อมั่นว่า โซฟาผ้าสวยๆ เอมม่า โดย DIVANO STUDIO มีคุณภาพ สวย และคงทน ราคาสมเหตุสมผล