การจัดส่ง

สินค้าแพ็กกิ้งมาตรฐานเดียวกับงานส่งออก

เราใช้รถขนส่งของบริษัทเองมีรถขนส่ง กว่า 15 คัน ส่งทั่วประเทศ

พนักงานขนส่งเป็นพนักงานประจำบริษัท ไม่ได้จ้าง Out Source